Navigate back to the homepage
Tôi★ English

Câu chuyện đại học và đam mê

5 năm và những câu chuyện

October 23rd, 2017

Những công cụ đã thay đổi quy trình làm việc của mình.

Một cái nhìn rõ hơn về thiết kế trãi nghiệm người dùng

October 22nd, 2017

User Experience là cái gì, có ăn được không

Một cái nhìn rõ hơn về thiết kế trãi nghiệm người dùng

October 21st, 2017

Ăn cắp như một nghệ sỹ

Lâu lắm rồi mới ngồi viết review một cuốn sách.

July 21st, 2015

22 quy luật của UX

Mình là Trọng, đây là bài viết đầu tiên của mình khi xây dựng trang blog này.

July 17th, 2015
© 2015–2018 Trọng Nguyễn